Rhododendron luteum  Guld azalea eller Honeysuckle Azalea
Är en art av rododendron som hör hemma i sydöstra Europa och sydvästra Asien.. Den kan kan
bli 3 - 4 m hög,
Blommorna är 3-4 cm diameter, ljust gult och starkt parfymerad, som produceras
i klasar om 5-25 tillsammans. 
Blommorna har en söt lukt, nektarn är giftigt, innehåller grayanotoxin.

   .
Bild sida    Backen  Sid R