Cornus Alba  Korallkornell

Det är en stor, upprättväxande, lövfällande buske, upp till 4 meter hög och nästan lika bred.
De motsatt växande bladen är klargröna med ljusare, grågrön undersida, långsträckta och långspetsade,
ca. 6 cm långa Den blommar i juni-juli med gulvita blommor som sitter i flocklika knippen. Blommorna
åtföljs av mer eller mindre vitaktiga eller ljusblåa, bärlika stenfrukter som sitter kvar länge på hösten.

Tillbaka