Viola cornuta Molly Sanderson Hornviol
Plantorna har ett tuvbildande växtsätt med långa bladrika skott. Växten har krypande rotstock. Trivs bra på
de flesta jordar som inte är extrema åt något håll. God dränering är ett måste, för plantorna är mycket
känsliga före vinterfukt. På sommaren tycker de inte om torka.Blomningen förlängs om man inte låter plantorna
gå i frö utan plockar bort vissna blommor. Vill man ha en ny blomning längre fram klipper man ner violplantorna
efter huvudblomningen, så att nästan allt det gröna kommer bort. Blir bladmassan för tät på hösten klipper man
en gång till. I annat fall föreligger risk för att det uppstår röta på vintern. . Förökas genom delning eller med sticklingar.


Tillbaka