Viola odorata  Luktviol
Luktviol är en flerårig, kal till något hårig ört som har långa rotslående utlöpare och ofta bildar stora bestånd.
Bladen är skaftade och sitter i en basal rosett, de har njurformade till hjärtlika bladskivor som är fint håriga
på undersidan. Luktviol börjar blomma redan i april-maj. Luktviolens blommor kanderas ibland och kan då
användas till att pryda bakverk. Blommorna används också vid parfymtillverkning


Tillbaka