Wisteria macrostachya (frutescens) 'Blue moon' Blåregn
Blåregn är relativt anspråkslösa vad gäller typ av jord, däremot är det viktigt att de står väldränerat, vilket i högsta
grad bidrar till härdigheten. Plantera i soligt läge eller soligt med måttlig skugga. Allra bäst är att plantera blåregn
senast vid högsommar tid. Då får de gott om tid att etablera sina rötter innan kylan kommer, vilket är en fördel vid
övervintringen.Täck gärna runt rötterna med löv eller ris första vintern för att ge extra skydd. Med sitt kraftiga växtsätt
gör sig blåregnet mycket bra spaljerade i olika former, mot en husvägg, i en pergola osv. De kan även planteras som
solitärer där de kan få växa mot en stolpe och sedan stammas upp och formklippas som ett litet träd Blåregn beskärs
tidigt på året januari-februari och sedan på eftersommaren i juli-augusti. OBS! Gäller inte remonterande sorter som
t.ex ’Blue Moon’ som enbart beskärs direkt efter blomningen.


Tillbaka