Röstorp, lite historia.

 

Vår (Irén o Bert :s) far Tage Börjesson köpte fastigheten Röra 1:86 (Röstorp) av Ellen Kristina Andersson den 17 maj 1969.

 

Under höststormen 1969 blåste halva magasinet (det som blev Lillstugan, klar 1976) ner och 2 jättestora Popplar på gården föll, ett av
dom tog allra yttersta norra takhörnet. Fram till slutet av 1970-talet fanns inte dagens väg utan infarten gick från vägen ner mot
Röra strand genom bondgården där en boskapsgrind fick öppnas, genom skogen och uppöver bergen där nästa grind fick öppnas.
Sen gick vägen fram till ovansidan magasinet, alltså förbi baksidan av Gökboet (Röra 1:145 som vi köpte 2000) framför friggeboden och
Badhuset (där det tidigare vedförrådet pappa byggde i början av 70-talet stod). Vatten fanns inte indraget när pappa köpte utan det
hämtades i en brunn som låg i hörnet av tomten ner mot brevlådorna.
Denna brunn försvann i samband med att nya vägen gjordes under slutet av 1970-talet. Det fanns endast en torrtoa i källaren under torpet.
Pappa grävde ny brunn bakom torpet och drog in vatten och gjorde badrum och toalett i torpet under 1970-talet, avloppstanken kom först 1982.

 

Ellen tillsammans med make (skilda 21/6 1944) Frans Bertil Andersson köpte fastigheten (då Röra Sörgård 1:28 med areal 6,0820 hektar
avsöndrad från 1/9 mantal Röra Sörgård nr1 av 1:8) 17 augusti 1937 av dödsboet efter Emma Paulina Augustsson för 5000kr.
Dessa köpehandlingar har vi kvar.

 

Familjen bestod av 3 barn xxx, Majken och Sture. Frans flyttade efter ett tag och tog äldsta dottern xxx med sig.
Ellen försörjde sig på arbete hos bönderna samt vävning och jobbade senare ute på Klädesholmens sill.

1962 sålde Ellen största delen av fastigheten till Alf Styrbjörn Lagergren för 24.000kr, han styckade av marken och sålde tomter för fritidshus.
Ellen hade dessförinnan sålt 2 tomter till sina bröder Lennart och Helge Winnergård. 

Har försökt hitta information via torpinventeringen hos Hembygdsföreningen om när torpet byggdes men årtalet är inte säkerställt.

Följande historia finns dock:
Det fanns en ryggåsstuga, Röra Sörgård 1:14 vid Röra korsväg, Fossa Nedergård namngiven
till ”Krogelycka” o/el ”Lillekrogen”. Den var byggd av sten och ca 3x3 meter, skiss o foto
finns Rig 4/1948, och rester finns synliga även nu 2009.
Källa Det hände på Tjörn under 1800-talet av Johan Pettersson 1978.

I denna stuga bodde Kristian Pettersson från Stordal (f 1823 d 1901) med maka Petronella f. Eriksdotter från Fosseröd (f 1822 far
Erik Andersson/ mor Anna Nilsdotter Sibräcka Stora) dom gifte sig 21/9 1949 och fick barnen:

Emma Paulina (f 1/9 1850, utflyttad till Valla 1927)

August Matteus (f 13/9 1851 d 1937)

Peter (f 14/9 1854)

Inger Kristina (f 4/3 1858)

Edvard (f 16/1 1861)

Edvard (f 28/5 1864)

 

Familjen flyttade 1881 till Röstorp, till en stuga med torvtak.

Ett nytt hus (ev. nuvarande torp) byggdes troligtvis 1886 åt äldste sonen August till hans giftermål 26/11 samma år med
Anna Maria f. Helgesdotter från Fosseröd (f 12/4 1856 d 1929).

August och Anna fick på Röstorp barnen:

Hilda Matilda (f 21/4 1888) utflyttad till Valla 1910

Paulina Charlotta (f 1/9 1890)

Axel Teodor (f 18/4 1894, utflyttad till Norge 1920)

Emil(f 13/8 1896 d 1981) kallades Ek Emil, hans dotter Märta (f 1923) gifte sig med Gustav Lindblom Essunga Nossebro,
han fick också en son Evert (f1925).

 

Först 1 april 1912 köpte August och Anna fastigheten Rös-Torp av Oskar Albin Olsson med hustru Beria Atalia Olausdotter
för en summa av 2000kr. Dessa köpehandlingar har vi. 

August kallades ”Ekaugust” och ”Ekens” och bodde i Röstorp fram till sin död 1937. Kanske det var så att han fick dessa
smeknamn pga stora eken som fortfarande står här på tomten eller så kanske han hade en eka.

 

Augusts bror Edvards hustru Johanna Elisabeth Torberntsdotter (f 19/5 1862) med dotter Ida Paulina (f 15/11 1887) bodde
också i torpet 1887-1890.

Annas syster pigan Inger Kristina Helgesdotter (f 14/5 1858) från Klövedal bodde också i torpet 1893-94 

Emma Paulina Augustsson, syster till August, fick 3 barn:, Emil (f 1896) och 1 barn till 1913 

Sen finns det en anteckning (gjord av Karl Hermansson på Slätt) att något (kanske ett hus) har flyttats till Röstorp 1927 el 1928. 

I området skall ha funnits 2 stycken torp till ett med namnet Huseberg och ett med namnet Oxeklav.