Våra hus  

                                                
           Översikt   Flygfoto1    Flygfoto2    Flygfoto3
               

                                                                                   

                    Röstorp 1968
                   

Efter stormen 1969


       
  Torpet innan och efter ombyggnad 2010

                    

 


                     
Torpet baksidan innan och efter ombyggnaden 2010

 


                                                                                            
   Gökboet

         

 


                
   Badhuset

 


Lillstugan

 


                 Friggeboden

 


         
Carporten

 

 


                     
  Gamla växthuset

 


         Nya växthuset