Välkommen till Röstorp
                                           
 Kul att du vill titta in           
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vi har två intilliggande fastigheter på norra Tjörn, den ena är en gammal torpfastighet med namnet Röstorp och den andra är en
sommarstuga med namnet Gökboet. Tillsammans ger dessa fastigheter oss 5500 kvm mark (stora delar är berg och stenrös) med stora
möjligheter att ta tillvara för odlings- och trädgårdsintresset som har växt med åren för mig (Irén). Utöver trädgården har vi också
ett antal hus att ta hand om och det gamla torpet är sen några år är helt renoverat och tillbyggt. Gerry är händig och bygger och
fixar på husen, det är ett ständigt sjå. När min bror Bert är på besök är han flitig med sekatören och klipper buskar, flisar sly samt fixar med
 ”Berras backe”. Om den och det vi har gjort i trädgården och på/i husen kommer vi att berätta mer om på denna hemsida.

Gerry i högform